Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przejazd pojazdów nienormatywnych

ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT. I ORAZ II

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
  (teks. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
  (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  (Dz. U. z 2021r., poz. 212)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  (Dz. U. z 2021r., poz. 315)

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego nacisk osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

Kategoria I obejmuje pojazdy:

 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m,
 • oraz daje możliwość poruszania się po drogach publicznych za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Kategoria II obejmuje pojazdy:

 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  *  15 m dla pojedynczego pojazdu,
  *  23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • oraz daje możliwość poruszania się po drogach publicznych.

II. Wykaz potrzebnych dokumentów:

 1. Wniosek w formie pisemnej:
 1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 2. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela)
 3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

III. Wysokość opłat:

 1. W przypadku ubiegania się o zezwolenie kategorii I:
 • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 mieniący.
 1. W przypadku ubiegania się o zezwolenie kategorii II:
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

PDFTabela kategorii zezwoleń opłat (107,87KB)
 

OPŁATA ZA WYDANIE POZWOLENIA

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Opłatę należy wnieść w kasie starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Nr konta: 30 8179 0009 0000 6288 2000 0070

Tytuł wpłaty: pojazd nienormatywny – zezwolenie kat. I / II

OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO

Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł - opłatę skarbową należy wnieść w kasie starostwa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Nr konta: 39 8179 0009 0000 3014 2000 06 80

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa za pełnomocnictwo – pojazd nienormatywny – zezwolenie kat I / II

Zwalnia się od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

V. Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w:
Siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Nakło nad Notecią
ul. Młyńska 5,  89-100 Nakło nad Notecią

Zezwolenie można uzyskać osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa od strony wnioskującej w:
w godzinach pracy:
poniedziałek – piątek
7.00 – 15.00

VI. Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego