Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU NAKIELSKIEGO

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób jest obowiązany dołączyć do wniosku potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym tymi przystankami.
Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określa Uchwała nr XLIV/375/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie okręcenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmieniona uchwałą nr XXXIV/242/2021 z dnia 27 października 2021 r.

PDFUchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 2018r. (1,41MB)
PDFUchwała zmieniająca w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 2021r. (6,09MB)Jak załatwić sprawę:
W celu załatwienia sprawy należy: złożyć lub wysłać pocztą wypełniony wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie powiatu nakielskiego(wzór w załączeniu).

Do wniosku należy dołączyć:
– Proponowany rozkład jazdy
– Mapę przebiegu linii komunikacyjnej
– Wykaz przystanków, których ma dotyczyć uzgodnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nakielskiego
nr XXXIV/242/2021 z dnia 27 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia wniosku do 30 dni.
Opłata za korzystanie z przystanków – nie dotyczy.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią.
Uzgodnienie wydawane jest w formie pisemnej i potwierdza zasady korzystania z przystanków.
Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie regularnego lub specjalnego przewozu osób przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków przedłożyć zezwolenie na wykonywanie regularnych lub specjalnych przewozów osób/zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

ODTWniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych (15,96KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego